Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Otevřený šachový turnaj - výsledky 1. kola

V úterý 11. ledna odstartoval již 22. "Otevřený šachový turnaj" se zápočtem na FIDE ELO. Zatím je přihlášeno 24 hráčů a dá se předpokládat, že další se ještě přidají. Zaznamenali jsme tyto výsledky: M. Saforek - V. Vyvial 0:1; J. Lavrišin - S. Sysala 0:1; M. Vašínek - T. Adamec 1:0; V. Buchtová - M. Klus 0,5:0,5; M. Štěpán - H. Létal 1:0; T. Horková - J. Osina 0:1; T. Schenk - V. Kaňák 1:0; Lud. Lacková - D. Zmelty 0:1; J. Konečný - Č. Kalus 1:0; P. Bužek - J. Martikán 0:1; M. Boháč - L. Berka 1:0.

Turnaj je otevřený a tudíž se jej mohou zúčastnit i hráči jiných šachových klubů či hráči "rekreační". Více informací a termíny najdete zde.

Přijďte si zahrát a zažít příjemnou atmosféru v kruhu šachových přátel!

Komentáře

Vážení přátelé šachové hry.

 

Tak již není pochyb, že jsme úspěšně odstartovali již 22. cyklus Otevřeného šachového turnaje. V této nejisté době doufám, že se nám podaří turnaj i dohrát, tak jak se to povedlo na podzim. Zatímco na podzim jsem byl velmi překvapen, že se na start dostavilo 30 hráčů, tak v tomto kontextu se nynější úvodní počet 24 účastníků může zdát malý. Zkušenosti však hovoří o tom, že i do pozdějších kol vždy ještě nastoupilo několik dalších hráčů – tak uvidíme? Turnaji by slušela vyšší účast hráčů s FELO nad 1700. Na druhém konci startovní listiny je překvapením, že zatím nenastoupil ani jeden hráč pořádající Beskydské šachové školy, jemuž zatím mezinárodní osobní koeficient schází? Každoročně 3 až 5 takových hráčů na startu bylo a vždy si někdo svůj nový mezinárodní osobní koeficient vybojoval. Za zmínku jistě stojí poznámka, že účastníci bez takového osobního koeficientu na jiných turnajích platí nesrovnatelně vyšší vklad do turnajů. Turnaj při počtu do 30 hráčů bude dělen na dvě bonifikační skupiny z pohledu FIDE ELO a podle dosavadní praxe budou i pro každou z těchto skupin vypsány finanční ceny.

 

V zahajovacím kole jsme zaznamenali následující výsledky:

Saforek

Vyvial

0 - 1

 

Schenk

Kaňák

1 - 0

Lavrišin

Sysala

0 - 1

 

Lacková Lud.

Zmelty

0 - 1

Vašínek

Adamec

1 - 0

 

Konečný

Kalus

1 - 0

Buchtová

Klus

1/2

 

Bužek

Martikán

0 - 1

Štěpán

Létal

1 - 0

 

Boháč

Berka

1 - 0

Horková

Osina

0 - 1

 

Lacková Luc.

 

1K

 

Co nám přineslo 1. kolo?  

Tradičně vysokou bojovnost hráčů dokládá pouze jeden nerozhodný výsledek. Zřejmě jediným překvapujícím výsledkem, vzhledem k osobnímu koeficientu, bylo vítězství Václava Vyviala nad druhým nasazeným Michalem Saforkem, jehož FELO je 224 vyšší. Z pohledu FELO je určitě úspěšná i remíza Viktorie Buchtové proti Milanu Klusovi, jehož FELO je o 117 bodů vyšší.  O Viktorce však víme, že se nikoho nebojí a dokáže nebezpečně hrát i proti mnohem silnějším hráčům. Jinak se dá říci, že vesměs bodovali naplno výše nasazení hráči.  

Vzhledem k otevřenosti soutěže je možné do turnaje vstoupit prakticky kdykoli. Zde upozorňuji, že počáteční absence nejsou nijak významné, protože systém soutěže umožňuje scházející partie dodatečně odehrát (i když to není povinné). V rozpisu hracích termínů jsou 3 dohrávkové termíny, ale scházející partie se dají odehrát i mimo hrací úterky! Organizace soutěže je přizpůsobená jak pracujícím, tak i studentům, či jinak zaneprázdněným osobám, takže začátek kol v 17,30 hodin s maximální délkou partií do 20,30 hodin může vyhovovat snad každému. Mimo zmíněné nasazovací body je turnaj organizován jako dvoukolový, což umožňuje nasazení dvou hráčů proti sobě 2x během turnaje (druhá partie s opačnými barvami figur) - to opět zvyšuje zejména těm výše nasazeným jejich koeficient turnaje.

Turnaj je určen všem příznivcům šachové hry, kteří si chtějí dobře zahrát, případně uhrát si své nové FIDE ELO nebo své stávající ELO zlepšit, či se ucházet o některou z finančních cen udělovaných v každé bonifikační skupině zvlášť, anebo prostě mít pro podzimní večery vhodné vyplnění volného času.

V příloze na webu je prozatím „provizorní“ tabulka, protože běžný standard všech souborů bude zkompletován až po dohrávkách po 3. kole, kdy již bývá téměř úplné i startovní pole hráčů a nebude se provádět následné přečíslovávání startovacích čísel vzhledem k nově nastoupivším hráčům.

Ještě jednou si tedy dovoluji tímto pozvat další zájemce k účasti v turnaji, který je zcela nenáročný jak časově tak i ekonomicky a hlavně je pořádán pro přátele šachu – tedy i pro vás, kdo jste text dočetli až zde - 2. kolo je na pořadu již příští úterý. Pozvánka samozřejmě platí i pro hráče neregistrované a pro hráče jiných oddílů.

 

Další informace naleznete na www.chessfm.cz.

Karel Kubala