Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Otevřený šachový turnaj - 1. kolo

V úterý 9. září odstartoval již 20. "Otevřený šachový turnaj" se zápočtem na FIDE ELO. Zaznamenali jsme tyto výsledky: M. Klus - P. Nováček 0,5:0,5; K. Kubala - O. Matusík 1:0; J. Lavrišin - B. Buchta 0:1; D. Lička - V. Vyvial 0:1; Lucie Lacková - T. Adamec 0:1; D. Zmelty - H. Létal 1:0; P. Matusík - O. Szkandera 0:1; J. Konečný - Ludmila Lacková 1:0; J. Gnojek - J. Martikán 1:0; I. Bebek - P. Bužek 1:0.

Přebor je otevřený a tudíž se jej mohou zúčastnit i hráči jiných šachových klubů či hráči "rekreační". Více informací a termíny najdete zde.

Přijďte si zahrát a zažít příjemnou atmosféru v kruhu šachových přátel!

Komentáře

Vážení přátelé šachové hry.

 

A jsme opět na startu – tentokráte již jubilejního 20. cyklu Otevřeného šachového turnaje, který je současně vyhodnocován jako okresní přebor jednotlivců okresu Frýdek-Místek. Na úvod musím sdělit, že vzhledem ke všeobecně problémové situaci s coronavirem jsem měl obavy o to, kolik hráčů se do turnaje zapojí – a jsem mimořádně pozitivně překvapen. Fyzicky se k 1. kolu dostavilo 20 hráčů a reálně je přihlášeno dalších 10 a to se tři pravidelní „dříve narození“ hráči právě z důvodů rizika z účasti omluvili!! (viz startovní listina v tabulkovém souboru). Podle zkušeností z minulých cyklů do turnaje ještě vždy nastoupilo 5 až 8 hráčů později, tak uvidíme, na jakém počtu se startovní listina zastaví tentokrát? O tom, že již nejde o lokální turnaj svědčí fakt, že již nyní jsou na startu účastníci z 5 různých oddílů + 6 neregistrovaných hráčů, z nichž ale čtyři jsou nositelé FIDE ELO, včetně nejvýše nasazeného hráče.

Turnaj je již tradičně dělen na tři skupiny z pohledu FIDE ELO hráčů a k tomu přidělených bonifikačních bodům, které se pro nasazování přičítají k bodům uhraným, což umožňuje zejména pro ty silnější hráče duely především se sobě rovnými soupeři. Po prvním kole vycházejí tyto skupiny na ideální třetiny po 10 hráčích.

Nemalý význam má turnaj pro hráče, kteří zatím nemají mezinárodní FIDE ELO, ke kterému komentovaný turnaj již pomohl asi dvacítce hráčů, aby si takový osobní koeficient uhráli. Zvolený systém turnaje je tomu velmi nápomocen a v porovnání s běžnými OPEN turnaji je skutečně nejlevnější!

V příloze na webu je prozatím „provizorní“ tabulka, protože běžný standard všech souborů bude zkompletován až po dohrávkách po 3. kole, kdy již bývá úplné i startovní pole hráčů a nebude se provádět následné přečíslovávání startovacích čísel vzhledem k nově nastoupivším hráčům.

 

V prvním kole jsme zaznamenali následující výsledky:

Klus

Nováček

1/2

 

Zmelty

Létal

1 - 0

Kubala

Matusík O.

1 - 0

 

Matusík P.

Szkandera

0 - 1

Lavrišin

Buchta

0 - 1

 

Konečný

Lacková Lud.

1 - 0

Lička

Vyvial

0 - 1

 

Gnojek

Martikán

1 - 0

Lacková Luc.

Adamec

0 - 1

 

Bebek

Bužek

1 - 0

 

Co nám tedy přineslo 1. kolo?  

Potěšitelná je tradičně vysoká bojovnost hráčů od prvního kola!! Hrálo se na 10 šachovnicích s jediným nerozhodným výsledkem na první šachovnici, kde remízu v 70-ti tahové partii zachraňoval nejvýše nasazený Pavel Nováček s figurou méně proti Milanu Klusovi.

Zajímavé však bude teprve to, co přinese druhé kolo, neboť „ochranné“ nasazovací koeficienty reálně a částečně fungují jen jedno kolo. Od druhého kola se začnou prolínat hráči jednotlivých bonifikačních skupin v duelech těch, co ve vyšší skupině prohráli s těmi, kdo naopak v nižší bonifikační skupině byli úspěšní. I v tom je soutěž zajímavá a z minulosti víme, že počet těch, co se svým nižším F-ELO „hodně zlobili“ své výše nasazené protihráče, nebyl zrovna malý...? Zcela jistě i nyní se takoví objeví a dodají turnaji opět tu správnou bojovou atmosféru…J

Vzhledem k otevřenosti soutěže je možné do turnaje vstoupit prakticky kdykoli. Zde upozorňuji, že absence při zahajovacím kole není nijak významná, protože systém soutěže umožňuje scházející partie dodatečně odehrát (i když to není povinné). V rozpisu hracích termínů jsou 3 dohrávkové termíny, ale scházející partie se dají odehrát i mimo hrací úterky! Organizace soutěže je přizpůsobená jak pracujícím, tak i studentům, či jinak zaneprázdněným osobám, takže začátek kol v 17,30 hodin s maximální délkou partií do 20,30 hodin může vyhovovat snad každému. Mimo zmíněné nasazovací body je turnaj organizován jako dvoukolový, což umožňuje nasazení dvou hráčů proti sobě 2x během turnaje (druhá partie s opačnými barvami figur) - to opět zvyšuje zejména těm výše nasazeným jejich koeficient turnaje.

Turnaj je určen všem příznivcům šachové hry, kteří si chtějí dobře zahrát, případně uhrát si své nové FIDE ELO nebo své stávající ELO zlepšit, či se ucházet o některou z finančních cen udělovaných v každé bonifikační skupině zvlášť, anebo prostě mít pro podzimní večery vhodné vyplnění volného času.

Ještě jednou si tedy dovoluji tímto pozvat další zájemce k účasti v turnaji, který je zcela nenáročný jak časově tak i ekonomicky a hlavně je pořádán pro přátele šachu – tedy i pro vás, kdo jste text dočetli až zde - 2. kolo je na pořadu již příští úterý. Pozvánka samozřejmě platí i pro hráče neregistrované a pro hráče jiných oddílů.

 

Další informace naleznete na www.chessfm.cz.

Karel Kubala