Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Ohlédnutí za Klubovým přeborem

V úterý 12. prosince byl posledním 11. kolem uzavřen 16. cyklus "Otevřeného klubového přeboru" a již 8. ledna se v SVČ Klíč od 17.15 hodin uskuteční 1. kolo 17. cyklu.

Pokud máte stále pochybnosti, zda se turnaje zúčastnit, možná vám v rozhodování pomůže analýza posledního cyklu z pera hlavního organizátora turnaje Karla Kubaly.

 

Komentáře

Ohlédnutí za klubovým přeborem.

Jedenáctým kolem byla po třech měsících, v úterý 11. prosince 2018, napsána poslední tečka za již 16. turnajem, který je nazván Přebor klubu přátel šachu ve Frýdku-Místku a podle struktury jeho účastníků je název turnaje zřejmě více nežli výstižný. Výkonnostně je turnaj soutěží pro hráče od začátečníků až po šachisty úrovně kandidáta mistra. Věkové složení posledního turnaje je také ukázkové – od startu dvou osmiletých Barbory Mičové a Viktorie Buchtové až po Karla Kovala, který v listopadu slavil 97. narozeniny!! Co se týká klubové příslušnosti, tak se také stále posouváme k novým rekordům, když ve skončeném běhu byli na startu hráči 6 oddílů + několik hráčů neregistrovaných. Zde je nejlepší vizitkou turnaje to, že drtivá většina hráčů, kteří turnaj jednou vyzkoušeli, v něm startují i v dalších cyklech.

Zatím jsem vždy po skončení každého přeboru napsal dodatečný komentář a statistické vyhodnocení soutěže – a tuto tradici nemíním měnit. Kdo pravidelně četl mé komentáře k jednotlivým kolům turnaje, tak jistě ví, o kolika nových rekordních údajích jsem již v průběhu turnaje psal – k některým se již nebudu vracet, protože je dost jiných zajímavých pohledů na nedávno ukončený turnaj.

Nejprve sáhnu trochu do nedávné historie a ocituji svůj dřívější komentář: „Již na podzim 2017 jsem se rozplýval nad tím, že od roku 2010, kdy jsme uspořádali zahajovací 1. cyklus turnaje, se pohyboval počet zapojených hráčů mezi 16 až 22 hráči – tudíž se jednalo spíše o takový komorní turnaj, zatímco v tom podzimním minulého roku startovalo dříve nevídaných 26 hráčů! Můj pořadatelský sen byl dostat se nad 25 účastníků“. Rekordní podzim však byl výrazně překonán již letošním jarním turnajem, kdy se zapojilo 36 hráčů a skončený podzimním cyklus se již může chlubit 44  účastníky!! – a to je už hodně daleko za hranicí mých dřívějších snů… J  Nyní již směle můžeme říci, že turnaj začíná konkurovat i malým OPEN turnajům, protože jeho časová i ekonomická nenáročnost láká stále více hráčů k účasti. Pravidelně také srovnávám turnaj se soutěžemi družstev, když hodnotím jak počet, tak i kvalitu odehraných partií.  Běžně 8 členné družstvo v soutěži se 12 družstvy odehraje za půl roku 88 partií – my nyní stihli 221 partií (téměř trojnásobek) za necelé 3 měsíce, a to ještě se zápočtem na FIDE ELO a bohatým cenovým fondem pro téměř třetinu účastníků!! – další komentář to snad ani nepotřebuje…

Jak jsem již mnohokrát uváděl, tak vzhledem k počtu 11 kol, výši startovného,  i výši cenového fondu, se zcela jistě jedná o nejlevnější a tradiční FIDE turnaj v České republice!! I z těchto důvodů by pro mne již nyní nebylo až tak velkým překvapením, pokud by další jarní turnaj překonával počtem startujících hráčů dosavadní rekordy, což je na jednu stranu pozitivní, současně však se toho „obávám“, protože i poslední účast mi již dala docela zabrat, když zvolený formát turnaje asi nejde organizovat jinak, nežli ručním zpracováním výsledků J

Přistupme k výčtu dalších faktů. Průměrné ELO prvních 10 hráčů bylo rekordní a oproti jarnímu turnaji poskočilo o celých +101 bodů !! Většina účastníků posledního turnaje již nyní dala vědět, že budou v turnaji opět startovat – to samo o sobě dává záruky, že v připravovaném jarním turnaji zřejmě pokoříme i dosavadní úroveň čelné skupiny hráčů, když již na ELO listině k 1.12. je sumární nárůst prvních deseti o 99 bodů vyšší. A to si myslím, že někdo z této desítky bude „vytěsněn“ jiným hráčem s vyšším osobním koeficientem ?

Je pravdou, že někteří hráči se bojí jít do „mlýna“ s mládežníky z BŠŠ.  Nicméně věkové složení turnaje ani zdaleka není mládežnickým turnajem. Skončeného turnaje se zúčastnilo ve věku 10 až 20 let 10 hráčů, od 20 do 60 let 17 dospěláků a nad 60 let dalších 12 seniorů! A ať již hrajete jen soutěže družstev, nebo se zúčastníte nějakého OPENu, tak tam ty mládežníky potkáte za šachovnicí také…

Pro ty hráče, kteří si ještě stále „hlídají“ to své „vysoké“ ELO, tak mohu jen zmínit fakta z uplynulých přeborů, která dokladují to, že pokud hráč nemá své ELO nadhodnocené, tak se o jeho úroveň nemusí bát ani v nabízeném turnaji. Na podzim 2012 startoval v turnaji P. Benčo s FIDE ELO 2156 – a z turnaje si připsal +13 bodů. V dalším turnaji to byl Z. Holeksa – 2154 (+3), jaro 2013 P. Vysoglad – 2067 – splnil body na své ELO, jaro 2016 P. Štěpán 2069 (+23), v roce 2017 Matěj Kuchař  2154 (+15) a 2058 (+43), naposledy ve skončeném turnaji nejvýše nasazený Marek Miča 2164 si připisuje fantastických +73 ELO bodů!!

Tentokrát byl početně vyrovnán i rekord účastníků s ELO nad 2000, kteří jednak v turnaji hrají zdarma – a mohou se zúčastnit i tak říkajíc i „na zkoušku“ (odehrát jen pár kol proti nejsilnějším hráčům). Ovšem i ti dosavadní hráči druhého sledu stále nabírají na síle, takže očekávám, že účast hráčů této výkonnosti bude nově překonán…? Jen pro zajímavost uvádím, že i ve skončeném turnaji stačilo hráči s ELO 2100 uhrát 6,5 bodů z 10 na to, aby si své ELO neznehodnotil…

Od počátku konání těchto turnajů se již do hry zapojilo 92 hráčů ze 14 různých oddílů. Z toho jsou již jen čtyři hráči opravdu „kmenoví“, co odehráli všech 16 cyklů soutěže a další 2, kteří mají 100 % účast v historii turnajů započítávaných na FIDE ELO. Ještě dalších 5 nastoupilo do turnaje nejméně 7x ! – a to je již dosti silné jádro hráčů, u nichž se dá říci, že vnímají tento turnaj, jako dobrý, oblíbený a organizačně vyhovující. Co se týká zapojení „cizích“ hráčů, tak činí zhruba ¼ z celkového počtu a zatím to historicky byli hráči z Baníku Havířov, Brušperku, Dobratic, Dobré, Interchess, Mostu u Jablunkova, Skalice, SK Stonava, Sokolu Metylovice, TJ Ostrava, TŽ Třinec, VOKD Poruba a 1x dokonce z Polska.

Mnoho hráčů si neuvědomuje, že systém turnaje s „nemizejícími“ nasazovacími koeficienty představuje vlastně organizaci 3 turnajů v jednom!! Finanční ceny byly rozděleny podle skupin hráčů s rozdílnou hodnotou nasazovacích koeficientů (cenový fond byl 9050,- Kč). Tentokráte jsme měli 10 hráčů od počátku zvýhodněných o +2 body nasazovacího koeficientu a pro absolutní pořadí byly vypsány 4 hlavní ceny. Druhou skupinou s +1 nasazovacím bodem bylo dalších 16 hráčů v pořadí podle nasazovacího FIDE ELO, mezi něž byly taky rozděleny 4 finanční ceny a stejný počet dalších cen byl vypsán i pro zbylé pole nejníže nasazených hráčů, kteří neměli žádný nasazovací koeficient. Novinkou bylo nasazování hráčů v posledních dvou kolech jen proti soupeřům se stejnou bodovou bonifikací, aby byl boj o ceny maximálně korektní. Zdá se, že novinka byla úspěšná, takže ji zachováme i do dalšího cyklu.

Přistupme však k těm nejvýraznějším výsledkům z právě ukončeného přeboru v jednotlivých bonifikačních skupinách. Je jasné, že vzhledem k tak vysokému počtu účastníků nemohu popisovat pohled na umístění všech účastníků. Proto se omezím jen na tzv. medailisty jednotlivých bonifikačních skupin.

V nejvyšší skupině a vůbec v celém turnaji si zasluhuje obdiv a uznání úrovně šachové hry Marek Miča, který turnajem prošel vítězně systémem start - cíl. Z 11 partií ztratil pouze půlku s druhým v konečném pořadí - Adamem Frankem a myslím si, že takový impozantní výkon již možná nebude nikdy překonán! Ve čtvrtém kole se osamostatnil na čele turnaje a neustálými výhrami zvyšoval svůj náskok na další pronásledovatele, takže v konečné tabulce ho od druhého v pořadí dělily 3 body!! Od zmíněného 4. kola byl jeho trvalým pronásledovatelem Karel Kubala, který ve skutečnosti odehrál nejtěžší turnaj, když měl průměrné ELO soupeřů nejvyšší ze všech hráčů a činilo 1910 bodů. Vysvětlování důvodů dvou porážek v posledních dvou kolech zde nebudu rozvádět, protože i mnozí jiní měli různé nešachové vlivy na odvedený výkon. Faktem je, že těmi závěrečnými nulami spadl K. Kubala až na 4. místo, když ho takto odsunul skvěle finišující Petr Vysoglad, který obsadil místo třetí.

Ve skupině hráčů s +1 nasazovacím bodem startovali mezi 16 takto „zvýhodněnými“ hráči jen 3 mládežníci – ale právě ti dost hodně „zlobili“ a těm dříve narozeným dávali u partií pořádně zabrat. Konečné vítězství této skupiny si nakonec uhranými 7 body vybojoval Václav Vyvial, na kterém je patrné výrazné zlepšení oproti předchozím cyklům soutěže. Jen v těsném závěsu s půlbodovou ztrátou na vítěze skončila hned trojice hráčů, kteří brali vypsané ceny a o jejich pořadí rozhodovalo pomocné hodnocení, což bylo průměrné FIDE ELO jejich soupeřů. Díky tomu na druhé pozici se umístil Milan Klus, který i oproti V. Vyvialovi měl průměrné ELO soupeřů o 116 bodů vyšší!! Milan sice prohrál za celý turnaj jen 1x, ale udělal nám dosud neuvedený rekord v počtu nerozhodných výsledků L Za celou historii soutěže se výjimečně vyskytoval nějaký hráč třeba se 3 remízami za celý turnaj – Milan jich zaznamenal sedm !? a to jej zcela jistě stálo i to první místo, protože v několika partiích, kde i stál na výhru se spokojil s nerozhodným výsledkem. Přesto uhraných 6,5 bodů z 11 partií proti soupeřům s průměrným ELO o 99 bodů vyšším je velmi dobrým výsledkem. Další dvě oceněná místa obsadili naši 2 desetiletí borci. Od počátku turnaje dával hodně o sobě vědět Bartoloměj Buchta, který svých 6,5 bodů uhrál proti soupeřům s průměrným ELO o 221 vyšším, nežli bylo jeho startovní ELO. Proto také má jasně lepší pomocné hodnocení, nežli 4. v pořadí Ondřej Matusík. Ten naopak turnaj začal dvakrát s nulou. Pak se však rozjel tak, že se v 9. kole probojoval dokonce do čela skupiny. Tu se ukázala vyšší objektivita použitého nového pravidla pro konečné pořadí ve skupinách, když poslední 2 kola se nasazovali proti sobě hráči ze stejné bonifikační skupiny. Zde již Ondra z posledních dvou partií vytěžil jen půlku bodu – a právě díky slabšímu startu to pro něj znamenalo konečné 4. místo. Ale i on dosáhl svého bodového zisku proti hráčům o 153 ELO silnějším oproti jeho startovacímu ELO, takže všichni tito hráči (a zejména ti dva mladší) si připíšou na své ELO výrazné plusové body…

Nejpočetnější byla skupina hráčů bez nasazovacího koeficientu, která čítala 18 hráčů. Také zde, podobně jako v obou vyšších skupinách, se o 4 vypsané ceny rozdělili dva dospěláci a 2 mládežníci. Jasným vítězem se stal Michal Štěpán, který začal turnaj nulou. Poté se však rozjel tak, že již ve 4. kole se probojoval na čelní pozici, kterou s náskokem jednoho bodu dotáhnul až do vítězného cíle. Jako hráč neregistrovaný a bez ELO tak zaznamenal pozoruhodný výsledek. S bodovým odstupem obsadili další 2 místa Ferdinand a Viktorie Buchtovi. Ferda dával o sobě vědět od počátku turnaje a dokonce i 6 kol se držel bodově na čele s vítězem skupiny. I zde se ukázalo užitečné a objektivnější pro konečné pořadí nasazování hráčů stejné bonifikační skupiny v posledních dvou kolech jen proti sobě. Právě duel posledního kola F. Buchta versus M. Štěpán 0 : 1 rozhodl o konečném pořadí. Viktorka měla tentokráte proti bratrovi jen nepartně horší pomocné hodnocení. Ale i ona v předposledním kole podlehla právě Ferdovi, takže to pořadí je asi spravedlivé. Až 4. skončil vítěz této skupiny v jarním cyklu – Miroslav Boháč. Po 5. kole měl 4 body, poté však nějak „odpadl“, když ze zbylých 6 partií již vyhrál jen 2. Také zde byl velmi důležitý duel posledního kola, kde Mirek podlehl V. Buchtové, když při opačném výsledku, by právě on byl na 2. místě. Přesto dosáhnul skvělého výsledku, protože se jako hráč neregistrovaný a bez ELO utkal v 9 partiích s elisty o průměrné síle 1466 ELO bodů, takže v jarní části již bude nasazován mnohem výše. Za zmínku zřejmě stojí pochvala rodinnému „klanu“ Buchtových. V jarní části startoval jen otec s Bertíkem. Nyní to již byli 4 členové rodiny a Bertík, Ferda i Viktorka byli takzvaně na bedně a otec, pokud by připsal těch několik půlek ztracených až v koncových fázích partií, tak mohl být také na některém z oceněných míst..?

A jak to dopadlo s korekcemi ELO hráčů? Zmíním opět jen ty nejúspěšnější, i když vždy existuje i protipól k nim, kteří naopak zaznamenali ztráty. Pro všechny to však bylo o kvalitním tréninku a nabírání zkušeností, takže i ti se ztrátami, pokud jich to správně naštve a bude motivovat k dalšímu boji, tak své ztráty jistě v dalších partiích vynulují. Rekordmanem se stal Bartoloměj Buchta, který si z turnaje odnáší historicky 3 nejvyšší přírůstek +162 ELO bodů na své jméno – gratulujeme! Z pohledu přírůstku ELO to byli dále Ondřej Matusík +80, Marek Miča +73 a Buchtová Viktorie +66. Není divu, že ti dříve narození v té čelné skupině nefigurují, protože jejich ELO se přepočítává s polovičním rozvojovým koeficientem oproti mládežníkům do 18 let. Tudíž mezi dospěláky si nejvíce polepšil Milan Klus +38, Václav Vyvial +31 a Karel Kubala +20, atd. U hráčů, kteří teprve o své ELO usilují, je směrodatný jejich „performance“, neboli turnajový výkon. Této skupině vévodí Michal Štěpán s výkonem 1464, dále Miroslav Boháč 1442 a Ferdinand Buchta 1429, atd.

Co dodat na závěr? Je zcela evidentní, že turnaj stále nabírá na síle a našel si již velmi široký okruh stabilních hráčů. Dlouho jsem očekával, že účast hráčů nad 20 osob se stane samozřejmostí?? – nyní to pokládám za úsměvnou historii a očekávám, že v dalším jarním cyklu start kolem 40 hráčů již bude standardem…?

Nový turnaj - 17. cyklus této soutěže, je předběžně naplánován tak, že jeho první kolo se uskuteční v úterý 8. ledna 2019, ke kterému jste již nyní srdečně zváni. Propozice i další podrobnosti najdete s předstihem na stránkách www.chessfm.cz.  

U vyhodnocování výsledků turnaje jsem opomněl poděkovat za nezastupitelnou pomoc a spoluorganizátorství Antonínu Surmovi, bez nějž by zřejmě ten turnaj nebyl na takové úrovni, jak se nyní prezentuje – takže Toníku díky – a ocenit je také nutné Beskydskou šachovou školu, která dlouhodobě tento turnaj dotuje.

 

Karel Kubala