Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Ohlédnutí za Dlouhodobým otevřeným turnajem

V úterý 10. prosince byl posledním 11. kolem uzavřen 18. cyklus "Dlouhodobého otevřeného turnaje" a již 7. ledna se v SVČ Klíč od 17.15 hodin uskuteční 1. kolo 19. cyklu.

Detailní zhodnocení proběhlého turnaje z pera hlavního organizátora Karla Kubaly přinášíme v komentáři.

 

Komentáře

Ohlédnutí za dlouhodobým otevřeným turnajem "podzim 2019"

 

Jak v dřívějších komentářích bylo opakovaně uváděno, nedávno skončený Přebor klubu přátel šachu ve Frýdku-Místku napsal svoji 18. kapitolu a má již docela slušnou historii a nemalý počet tradičních účastníků, jimž tato forma turnaje vyhovuje.

Nejprve několik údajů z dlouhodobé statistiky. Právě skončený 18. turnaj měl na startu 40 hráčů, což je dosud druhý nejvyšší počet za dobu pořádání této soutěže (dosavadní maximum 44). Tomu přirozeně odpovídá i druhý nejvyšší počet odehraných 200 partií. Tentokráte byla hráčská aktivita tak vysoká, že do teoreticky scházejících partií všech 11 hráčů (220) scházelo jen 20 duelů, přičemž ve startovním poli byli 3 větší fluktuanti, kteří své partie neodehráli v 19 případech, což je téměř polovina z toho maximálního počtu! Jeden milníkový statistický údaj připadá do posledního kola, kdy byla odehraná 2000 partie za dobu konání všech těchto turnajů! – i takové číslo podtrhuje nezanedbatelný tréninkový přínos pro zúčastněné hráče.

Průměrné FIDE ELO prvních 10 hráčů 1859 bylo také historicky druhým nejvyšším. Do posledních 3 turnajů se vždy zapojili hráči 6 různých oddílů + skupinka 4 až 6 hráčů neregistrovaných, což pro změnu představuje dobrou náborovou funkci soutěže. Věkové složení jsem již také v komentářích předchozích kol uváděl. Počet účastníků do 18 let, od 18 do 60 a nad 60 let byl prakticky rozdělen na třetiny. Zde nemohu nezopakovat fakt, že nejmladší Lucii Lackové bylo 7 let (pravděpodobně si v turnaji uhrála své první FIDE ELO) a nejstarší Karel Koval oslavil nedávno 98 let!! Na startovní listině bylo hned 8 hráčů bez FIDE ELO, z toho 4, kteří již figurovali na ČS listině osobních koeficientů. Opět skvělou vizitkou turnaje je fakt, že hned 4 z nich si v tomto turnaji své mezinárodní ELO uhráli!

V minulosti, kdy byl počet účastníků menší, tak jsem okomentoval úspěšnost startu snad všech hráčů. To již při 40 účastnících není možné, takže zmíním jen ty nejzajímavější z každé bonifikační skupiny.

Elitní skupina hráčů (s nejvyšším F-ELO) zakončovala nakonec turnaj v 8 hráčích. První místo spolehlivě, a zcela zaslouženě, obsadil Marek Miča – a přes jednu neodehranou partii obsadil samostatné 1. místo před tradičním rivalem Adamem Frankem. Co více – Marek přes vysoké startovní ELO si opět z turnaje odnáší přírůstek +50 bodů ke svému osobnímu koeficientu. Velmi dobrý výsledek zaznamenal 5. nasazený Karel Kubala, který sice měl za Adamem v koncové tabulce bodový odstup. To však zásadním způsobem způsobila i prohra v partii s nejvýše nasazeným J. Vrublem, který po druhé partii již v turnaji nehrál a tím ostatním hráčům body nevzal. K. Kubala tak byl jediný z dříve narozených kdo vítěznému tandemu reálně konkuroval (proti druhému A. Frankovi tentokráte uhrál cenných 1,5 bodů!), přestože v době psaní těchto řádků již M. Miča i A. Frank disponují FIDE ELO přes 2200! Progrese výkonnostního růstu mládežníků je neuvěřitelná – pro samotný turnaj to však současně znamená, že pokud budou mít i v lednu svůj rating přes 2200, tak vzhledem k hracímu času a technickým podmínkám stanoveným FIDE již v turnaji nebudou moci startovat L Výborný nárůst výkonnosti zaznamenal i 4. v pořadí David Mavrev, ale zatím se proti výše nasazeným hráčům bodově neprosadil.

Ve skupině hráčů s jedním nasazovacím bodem byl nejvýše nasazeným hráčem Denis Lička. Po 3. kole, kdy měl na svém kontě pouze půlku bodu, to však vypadalo na velký propadák. Poté, jakoby mávnutím čarovným proutkem započal svoji skvělou jízdu – a sedmi body ze zbylých 7 partií zvítězil s náskokem 1,5 bodů! Připsaných 78 FELO bodů jej jistě potěší. Podobně špatný vstup do turnaje měl i rekordman předchozích 3 turnajů Bartoloměj Buchta, který až do 8. kola střídal výsledkově jedničky s nulami L  Závěrečné tři jedničky ho pak vynesly na pěkné samostatné 2. místo. Jedním z nejhodnotnějších výkonů ale byl výsledek jeho otce Lukáše Buchty, který v jarním cyklu hrál hodně pod své možnosti. Nyní si to vynahradil a jako 23. nasazený obsadil celkově 3. místo!, když průměr FELO jeho soupeřů byl mezi hráči této skupiny absolutně nejvyšší a vlastně až prohra s D. Ličkou v posledním kole ho připravila o vítězství v této skupině. Přesto i on si připisuje skvělých 71 FELO bodů. Bodově stejně skončil na 4. místě Václav Vyvial, ale tím, že započal turnaj třemi nulami, tak jeho pomocné hodnocení podle průměrného FELO soupeřů bylo o 234 bodů nižší. Dále následovala skupina 8 hráčů, kteří se vtěsnali do rozpětí jediného bodu, kde snad zmíním jen dva z nich, kteří byli opakem vítězné dvojice a zcela propadli v závěru. Velmi ambiciózně do turnaje vstoupil Martin Frank, když bez prohry měl po 6. kole 4,5 bodů! Zisk jediné půlky ze zbylých 5 partií má asi jinou příčinu, nežli dosažená úroveň šachové hry? L Méně dramatické to bylo u Ondřeje Matusíka, jehož jediná půlka z posledních 3 partií jej rovněž odsunula někde do středu výsledkové tabulky této skupiny a do budoucna bude zcela jistě atakovat mnohem vyšší příčky v pořadí. V této skupině hráčů stojí za povšimnutí i výkon Miroslava Boháče, který odehrál řadu partií proti výše nasazeným hráčům a za svůj výsledek si připisuje + 40 FELO bodů.

Přejděme k základní skupině hráčů, kteří hráli bez jakéhokoli pomocného nasazovacího bodu. Tři rozdílné etapy ve výsledcích měl vítěz Jaromír Osina. Nejprve 4 body po čtyřech kolech, poté čtyři nuly za sebou a nakonec vítězný finiš 3 bodů ze 3 partií!? Přes tyto velikánské výkyvy se Jaromír stal rekordmanem turnaje, z pohledu výšky zisku na F-ELO, když si za dosažený výsledek připíše +96 FELO bodů!! Jen o půl bodu zpět skončil Jakub Vaněk, který oproti „jaru“ udělal velký výkonnostní skok. Pouhá půlka z posledních 3 partií jej však odsunula na druhé místo. Zřejmě největším překvapením v této skupině byl start Jiřího Maritkána. Jako nováček začal rozpačitě jedním bodem z pěti, po 7. kole jen 2 body. Poté se však chytil a 4 body z posledních čtyř kol mu vyneslo zasloužené a samostatné 3. místo ve skupině + zcela jistě i zisk mezinárodního FIDE ELO! Dále následovala trojice hráčů se stejným bodovým ziskem. Viktorie Buchtová měla jednoznačně nejsilnější soupeře, takže 4. místo ji náleží po právu. K tomu navíc bonus +71 FELO bodů ke svému osobnímu koeficientu!  Z dalších hráčů je nutné ještě vyzvednout výsledek dalšího nováčka soutěže – Jiřího Bače, který ziskem 5 bodů z 10 partií by měl být rovněž od nového roku nositelem FIDE ELO, jakož i již výše zmíněná nejmladší účastnice turnaje Lucie Lacková! Mimo okomentované lídry této skupiny dosáhl velmi pěkný výsledek Bohuslav Pavlok, kterého zcela jistě potěší zisk + 51 FELO bodů.

Kromě komentáře individuálních úspěchů je namístě zmínit i celkový přínos turnaje. Mimo již zmíněný tréninkový význam a skutečnost, že hned 4 hráči by se od 1.1.2020 měli nově objevit na FIDE ELO listině, je zajímavý i pohled na výkonnostní růst celé skupiny hráčů. Je jasné, že mládežníci (kterých sice byla jen 1/3 z celkového počtu účastníků), kteří mají dvojnásobný rozvojový koeficient pro výpočet korekcí na své ELO, pomáhají rozhodujícím způsobem růstu celého průměru účastníků turnaje. Faktem je, že součet všech plusových přírůstků snížený o mínusové korekce všech účastníků činí velmi pěkných +150 FELO bodů!! To je také nezanedbatelný přínos do dalšího období, který i tímto vlivem bude posouvat sílu turnaje nahoru.

Pozitivně mohu opakovaně vyhodnotit pravidlo nasazování hráčů stejné bonifikační skupiny v posledních kolech jen proti sobě, protože i z komentáře a nasazování posledních kol je jednoznačné, že právě tyto duely ustanovily konečné pořadí v jednotlivých skupinách, když pořadí současně rozhodovalo o přidělení cen. O výhodách možných dohrávek partií, nebo i jejich předehraní, také není pochyb.

Jako hlavní organizátor této soutěže nepochybuji o tom, že se nám úroveň turnaje bude dařit posouvat stále výše. V osvědčeném systému turnaje hodláme jen s drobnými korekcemi pokračovat i nadále. Proto i na závěr zopakuji pozvání všem příznivcům šachu, kteří komentář dočetli až do konce. Nový, již 19. turnaj, začínáme tradičně v úterý 7. ledna 2020, když turnaj je určen všem přátelům šachové hry.

Bližší informace, jakož i propozice jarního cyklu turnaje naleznete na www.chessfm.cz .

S přáním hezkého prožití svátků vánočních, štěstí, zdraví a hodně šachových bodů v novém roce přeje

Karel Kubala