Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Ohlédnutí za Otevřeným šachovým turnajem

Minulý týden v úterý 4. dubna byl posledním 11. kolem uzavřen 24. cyklus "Otevřeného šachového turnaje"  se zápočtem na FIDE ELO. Po každém z kol jsme se mohli začíst do komentářů, které týden co týden neúnavně psal hlavní "tahoun" turnaje Karel Kubala, a ve kterých glosoval odehrané partie.

 

V dnešním, a v tomto cyklu posledním, komentáři přináší celkové zhodnocení turnaje.

Komentáře

Ohlédnutí za turnajem.

4. dubna jsme zakončili 11. kolem 24. cyklus Otevřeného šachového turnaje. Zatímco k prvnímu kolu se dostavilo 29 hráčů, tak jsme po předchozích zkušenostech věřili, že se dostaneme na počet 36 účastníků, což bylo kritérium pro vytvoření tří bonifikačních skupin v turnaji. Na tento počet účastníků jsme se dostali již ve třetím kole, ale je až přímo neuvěřitelné, že jsme se nakonec dostali na historicky druhý nejvyšší počet startujících hráčů, kterých nakonec bylo 41! Jednou z výhod našeho turnaje je možnost dohrávek scházejících partií i mimo hrací úterky, takže většina těch později nastoupivších ještě zvládla odehrát všech 11 partií soutěže. Další předností našeho turnaje je i skutečnost, že je pořádán v části roku, kdy se prakticky nepořádají velké OPEN turnaje. Jen málo hráčů odehraje v soutěži družstev všech 11 partií – v našem turnaji toho dosáhnou za 3 měsíce. Celkem bylo ve skončeném turnaji odehráno 206 partií se zápočtem na FIDE ELO.

Mojí historickou filosofií vždy bylo, že s počtem hráčů roste i síla skupiny, což potvrzují i další čísla. Ve skončeném turnaji jsme si mohli dovolit rozdělit hráče výkonnostně do tří skupiny (podle FIDE ELO), kde nejvyšších 12 mělo +2 pomocné nasazovací body, střední rovněž dvanáctičlenná skupina +1 bod a zbylí hráči byli nasazovaní bez pomocného bodu. Díky tomuto systému dochází v turnaji k prioritnímu nasazování hráčů proti soupeřům výkonnostně odpovídajícím. Zejména pro ty nejvýše nasazené je další pomocí k odehrání co nejsilnějšího turnaj pravidlo, které umožňuje při rovnosti bodů odehrát dvojicím hráčů odvetné partie. Tím pomyslně ten počet hráčů s nejvyšším FELO zdvojnásobujeme.

Jak bylo zmíněno, již po 3. kole bylo startovní pole početné a pokud bychom chtěli měřit sílu turnaje například průměrným FELO deseti nejvýše nasazených hráčů, tak to po 3. kole to bylo 1643 ELO bodů a 10. nasazený měl své FELO na úrovni 1456. Je však známo, že nyní u dlouhodobých soutěží se musí výsledky na FIDE zasílat každý měsíc. To má mimořádný přínos i pro náš turnaj, protože mnoho hráčů se výrazně zlepšovalo a v každém dalším měsíci tak byla síla turnaje vyšší. Pokud se na to podíváme z pohledu osobních koeficientů účastníků turnaje, tak podle FELO k 1. 4. byl již průměr 10 „nejsilnějších“ hráčů 1739 ELO bodů, tedy o 96 vyšší oproti stavu na začátku turnaje a 10. hráč v pořadí měl FELO 1544, tedy také o +88 bodů vyšší, nežli 10. hráč z výchozího startovního pole!

Trochu se mi nelíbilo, že v nejnižší skupině bylo při zahájení 11 účastníků ze 14, kteří startovali bez osobního FELO koeficientu. Samozřejmě, že ale ti úspěšnější již od 2. kola se střetávali s hráči střední skupiny. Je jasné, že zejména u mládežníků, kteří jsou hráčsky velice aktivní je vliv účasti v našem turnaji jen dílčím příspěvkem k jejich výkonnostnímu růstu. Přesto již za tři měsíce trvání turnaje se na FIDE listině objevilo 6 z těch 11 a zřejmě ještě nejméně další dva až tři k nim přibudou již k 1. květnu!! Tak laciný FIDE turnaj pro „neelisty“ v ČR nikde nenajdete!

Z historických záznamů je patrné, že náš turnaj velmi utrpěl covidovou výlukou. V tom ukončeném jarním cyklu se však velkolepě rozjel a pokud bych se vrátil k poměřování síly turnaje průměrem ELO jeho prvních 10 hráčů na startu, tak oproti jarnímu turnaji 2022 se síla této desítky posunula meziročně o +133 FELO bodů!! Navíc při hráčské aktivitě našich účastníků, v jejichž opětovný start v podzimním 25. Otevřeném šachovém turnaji věřím, jsem přesvědčen, že ta síla turnaje bude do září opět o poznání vyšší…

Pro hodnocení individuálních úspěchů nám bude nyní do hodnocení scházet započítání výsledků z posledního kola turnaje, protože ty se v osobních koeficientech hráčů objeví až k 1. květnu. Přesto si myslím, že stojí za zmínku rekordní výkonnostní skoky (samozřejmě zejména mládežníků), kterých jednotliví hráči dosáhli za 3 měsíce, kdy náš turnaj probíhal.

Absolutním rekordmanem je teprve 11letá Veronika Vančáková, která za zmíněné období poskočila výkonnostně o +140 FELO bodů. „Jen“ o 136 bodů je druhý takto nejúspěšnější Matyáš Trojan a pomyslné třetí místo patří Lucii Lackové s +125 FELO body. Všem patří gratulace a nepochybuji o tom, že i to je pro každého hráče mimořádně motivační, když si může takto vychutnat svůj výkonnostní růst. Máme tu však i skupinu hráčů, kteří výchozí FELO neměli, ale obecně se bere, že vycházejí z hranice 1000 FELO bodů. Zde jsou tři nejúspěšnější se svým prvním FELO Vít Buček +198, následován Šimonem Surmou +173 a Františkem Kupkou +147 – rovněž všem k tomuto skoku gratuluji. Zde si sice myslím, že skutečným rekordmanem bude Marek Olšavský, který do turnaje vstoupil teprve v 7. kole a jeho FELO mu vyjde až k 1. květnu. Stihnul ještě odehrát 9 partií a podle dosažených výsledků bude jeho prvotní FELO hodně vysoké.

Nyní se pokusím i o krátké vyhodnocení dosažených výsledků jednotlivců, i když se omezím jen na ty nejlepší. V absolutním pořadí téměř až  do konce jasně vedl Jan Chlebek, který také do turnaje nastoupil až ve 4. kole a velmi úspěšně zvládal dohrávkami chybějící partie odehrát. Prohrál pouze jednou a to až v 10. kole s Matyášem Trojanem a jelikož pak Jan do 11. kola nenastoupil, tak tím umožnil s půlbodovým náskokem zvítězit v turnaji Matyášovi! Jen o další půlku bodu zpět zůstal teprve 14-i letý Jaromír Osina, který předvedl opravdu velmi kvalitní a soustředěný výkon ve všech partiích, když prohrál také jen jednu partii s celkovým vítězem turnaje. Dále následovala skupina 3 hráčů opět o půlbod níže. Lepším pomocným hodnocením skončil jako 4. Jan Bjolek, který také v posledním kole podlehl Matyáši Trojanovi. Celkové vítězství asi nakonec je ve správných rukou, neboť Matyáš v posledních 3 kolech porazil všechny své tři největší konkurenty. Hodnotím jako velmi cenný výsledek i od 5. Martina Surmy seniora, který na podzim startoval v turnaji poprvé a tehdy se v turnaji chytil až ve druhé polovině soutěže. Nyní však započal velmi dobře, když po prvních 3 kolech měl 3 uhrané body! Domnívám se, že s konečným umístěním i uhranými body může být spokojený. Tím třetím se stejným bodovým ziskem je Ondřej Šigut – vítěz podzimního turnaje. Jeho hra nebyla tak přesvědčivá jako na podzim a navíc také nenastoupil k závěrečnému kolu, což mu vzalo možnost boje o medailové pozice. Normálně bych již asi u toho hodnocení se 6. místem skončil, ale musím zmínit ještě další dvě hráčky, které se shodným počtem 8 bodů skončily na dalších místech. Především je to teprve jedenáctiletá Veronika Vančáková, která jako 12. nasazená se velice vyrovnaně porovnávala v partiích proti papírově mnohem silnějším hráčům. Určitě velkým turnajovým úspěchem je i výsledek čtrnáctileté Ludmily Lackové se stejným bodovým ziskem, ale horším pomocným hodnocením.

Skupina hráčů s jedním pomocným nasazovacím bodem se mi zdá výsledkově nejméně zajímavá. Jasným vítězem se stal Hynek Létal s 9 body, když 2. Lucie Lacková za ním zůstala o 1,5 zpět. Škoda, že Lucie k poslednímu kolu ze zdravotních důvodů nenastoupila, protože v případě úspěchu ze vzájemného duelu s Hynkem mohla v této části turnaje celkově zvítězit. Upřímně vzato, ale Hynek byl 14. nasazeným, zatímco Lucka až 22. I tak její uhrané 6,5 body z 10 partií proti soupeřům s průměrným FELO o 316 bodů vyšším má vysokou značku kvality! Dále následovala skupina čtyř hráčů se 7 body. Po delší době musel být s výsledkem spokojený Tomáš Adamec, který odehrál řadu velmi dobrých partií. O dalším pořadí rozhodovalo pomocné hodnocení, kde se zcela nepodařil závěr Danielu Bělockému (půl bodu ze 2). Teprve devítiletému Janu Kožušníkovi k lepšímu výsledku zřejmě scházel možný bodový zisk z jedné neodehrané partie? Po velmi slabém vstupu do turnaje asi nebude s výsledkem spokojený nejvýše nasazený hráč této skupiny – David Zmelty, který tak skončil až 6.

O vítězi v nejnižší skupině rozhodlo sice pomocné hodnocení, ale Martin Hanzel v předposlední partii zvítězil nad svým konkurentem Vítem Bučkem, takže symbolicky potvrdil, že to první místo získal zaslouženě. Také odrazil útok na jeho umístění v posledním kole proti Marku Olšavskému, když ve vzájemném duelu remízovali. Přitom Marek, kterému do plného počtu scházely 2 partie, v dohrávkách porážel jednoho hráče za druhým. Marek Olšavský tak s uhranými 6,5 body obsadil samostatné 3. místo a podle předvedené hry bude moci příště pomýšlet na ještě vyšší umístění. Poté následují 2 hráči s 5,5 body, kde s lepším pomocným hodnocením skončil 4. Čestmír Kalus, ale ještě spokojenější asi bude Martin Surma junior, pro kterého to byl první šachový turnaj a mimo uhrané body může očekávat, že již od května bude mít své vlastní FELO.

Mé hodnocení je již dosti dlouhé, takže již jen na závěr. Děkuji všem účastníkům za aktivní a velice fér přístup k partiím, přičemž doufám, že se s drtivou většinou nynějších účastníků setkám i v září, kdy již je naplánován 25. cyklus Otevřeného šachového turnaje s termínem 1. kola v úterý 12. září 2023. Poděkování za úspěšný průběh turnaje patří také organizačnímu partnerovi Antonínovi Surmovi, bez jehož součinnosti by ten turnaj nebyl takový, jako je J

Tím k účasti v podzimním cyklu turnaje srdečně zvu nejen účastníky stávající, ale i další milovníky šachové hry.

 

Karel Kubala