Nejúspěšnější šachová škola v ČR

"Šachový žebříček" - 7. a 8. 2.

V "ŽEBŘÍČKU - starší" je mezi dívkami nejlepší Tereza Horková a z chlapců je na 1. místě Vít Jezerský.  V "ŽEBŘÍČKU - mladší" jsou nejlepší Lucie Lacková a Matouš Mrázek. Ve Frýdlantě jsou na tom nejlépe Barbora Gistingerová a Petr Matusík.